1.Sprawdź czy odc. DE i CB są równolegle
(zadanie 1 w załączniku - rys) + obliczenia
2.Prostokąt ABCD o bokach 4,8 cm i 3,6 cm jest podobny do prostokąta A'B'C'D' którego ob. wynosi 50,4.Oblicz dł boków prostokąta A'B'C'D' + obliczenia + obliczenia
3.Jaką średnicę ma okrąg
(zadanie 3 w załączniku ) + obliczenia
4.Drzewo o wysokości 5 m rzuca cień o dł 7.5 m. W tym samym czasie budynek zrzuca cień 36 m. Ile pięter ma ten budynek wiedząc że jedna kondygnacjama wysokośc 3 m

daję 65 pt !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T10:34:12+01:00
Zad.1]
jeżeli są równoległe to stosunek odpowiednich boków 1 ramienia odpowiada stosunkowi boków na 2 ramieniu(tales)

6:5=2,5:2
1,2=1,25
nie są równoległe
zad.2]
obwódABCD=2×4,8+2×3,6=9,6+7,2=16,8cm
skala k=50,4:16,8=3
a,b= boki 2 prostokąta
a:4,8=3
a=4,8×3
a=14,4

b:3,6=3
b=3×3,6
b=10,8
boki mają:14,4cm i 10,8cm
zad.3]
AB=14
AC=BC=x
x=√7²+3²
x=√58
pole Δ=½×14×3=21j.²
r okregu opisanego=14×(√58)²:4×21=812:84=9⅔
średnica=2r=2×9⅔=19⅓
zad.4]
różnica miedzy wysokością drzewa i budynku=x
z talesa:5:7,5=x+5:36
7,5(x+5)=5×36
7,5x+37,5=180
7,5x=180-37,5
7,5x=142,5
x=142,5:7,5
x=19
budynek ma x+5=19+5=24m
24:3=8 kondygnacji jeżeli 1 kondygnacja 3-metrowa to parter, to budynek ma 7 pięter