Odpowiedzi

2010-03-18T11:29:03+01:00
Słowo Boże-przez czytanie pisma św.Bóg objawia nam jak bardzo nas kocha.
Sakramenty św.-przyjmując chrzest, komunie czy bierzmowanie Bóg objawia nam swoje miłosierdzie.
Modlitwa-modląc się bóg objawia nam swą łaskę.
Spowiedz-przez spowiedz Bóg objawia nam się w odpuszczeniu grzechów.