Odpowiedzi

2010-03-18T11:21:51+01:00
Substancje chemiczne pod wpływem różnorodnych czynników ulegają przemianom fizycznym lub chemicznym.
W przemianie fizycznej zmieniają się tylko właściwości fizyczne substancji (np. stan skupienia)
Podczas przemiany chemicznej powstają nowe substancje , o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Przemiana chemiczna określana jest jako reakcja chemiczna.
Równanie reakcji chemicznej podaje informacje na temat liczby i rodzaju substratów i produktów.
reakcje chemiczne:
a)
-odwracalne
-nieodwracalne
b)
--szybkie
-zachodzące powoli
c)
-egzoenergetyczny
-endoenergetyczne
d)
-zachodzące z udziałem katalizatora
-zachodzace bez udziału katalizatora
A+b=AB,np.2Na+Cl₂=2NaCl - reakcja syntezy
AB=A+B ,np.2HgO=2Hg+O₂ - reakcja analizy
A+BC=AC+B, np. Mg+2HCl=MgCl₂+H₂ - reakcja wymiany pojedyńczej