Odpowiedzi

2010-03-18T11:57:56+01:00
A(2;-1)
y=-½x-5/2

-½x-1y-⁵/₂=0
A=-½
B=-1
C=-⁵/₂
x₀=2
y₀=-1

d=[ I A×x₀+B×Y₀+CI]:√A²+B²=
I -½×2+-1×-1-⁵/₂ I:√(-½)²+(-1)²=
2,5:√⁵/₄=2,5:½√5=5/√5= OKOŁO 2,23
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T12:35:46+01:00
A(2, -1)
y=-½x -⁵/₂
ogólny wzór na prostą Ax₀+By₀+C=0


przekształcam ½x + y +⁵/₂ = 0


ogólny wzór na odległość punktu od prostej

d= I Ax₀+By₀+C I /:pod√A² +B²

A=½ B=1 C=⁵/₂

A(x₀,y₀) ------>A(2,-1)


d=I ½× 2+1×(-1)+⁵/₂ I /:√(-½)²+1²
d=I 1-1+⁵/₂ I:√¼+1
d=I⁵/₂ I/:√⁵/₄
d= ⁵/₂ /:√5/2
d=⁵/₂ ×2/√5
d=5/√5 pozbywam się niewymierności - mnożąc licznik i mianownik przez ten pierwiastek
d=5√5/5
d=√5