Przedmiot: Zarządzanie produkcją i usługami.
Jestem na kierunku ekonomia :*

Trzeba to napisać trochę w formie (wypracowania).
Zapoznaj się z załączonym opisem zdarzenia,a następnie wykonaj zamieszczone poniżej polecenia:

Opis zdarzenia: " Załóżmy, że jakiś student uświadamia sobie, że na następny dzień przypada termin egzaminu, do którego postanawia przystąpić i który chce zdać. Jest do niego już trochę przygotowany, ale czuję, że musi powtórzyć jeszcze raz cały materiał. Czasu jest mało, postanawia więc działać szybko. Mieszka w domu studenckim, gdzie dłuższa, cicha nauka nie jest możliwa. Telefonuje więc do swoich znajomych mających większe mieszkanie i otrzymuje od nich zgodę na pracę po południu i wieczorem w jednym z ich pokojów. Przypomina sobie, że nie ma wszystkich, potrzebnych do nauki materiałów. Zwraca się więc do bliskiego mu kolegi z prośbą o ich wypożyczenie i otrzymuje je. Idzie do biblioteki uczelnianej, skąd wypożycza kilka książek, które są mu potrzebne. W domu przygotowuje sobie pożywienie na czas nauki, następnie zabiera książki, notatki oraz jedzenie i udaję się do domu swych znajomych.
Tam lokuje się w osobnym pokoju, rozpoczyna naukę. Uczy się do późna w nocy, potem wraca do akademika i kładzie się spać. Rano wstaje i próbuje powtórzyć sobie z pamięci całość wymaganego materiału. Zagląda jeszcze raz do swoich notatek sprawdzając, czy czegoś nie pominął i udaję się na egzamin.

a) czy działanie studenta przebiegało z wymogami cyklu działania zorganizowanego?

b) przyporządkuj wymienione w opisie działania poszczególnym etapom cyklu organizacyjnego.

c) jakie działania niewymienione w opisie powinny twoim zdaniem być podjęte przez studenta aby cel został osiągnięty w sposób bardziej sprawny?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:47:59+01:00
Co prawda nie w formie wypracowania, a raczej pewnego rodzaju raportu, ale myślę, że łatwo sobie z tym poradzić ;) mam nadzieję, że będzie pomocne:

Działanie studenta przebiegało zgodnie z wymogami cyklu działania zorganizowanego. Świadczy o tym fakt, iż student wykonał każdą z pozycji zawierających się w 3 fazach działania zorganizowanego, co przedstawia poniższy schemat:

Faza I – faza preparacji
1.ustalenie celu działania:
- przystąpienie do egzaminu po uprzednim przygotowaniu się,
- zdanie egzaminu na zadowalającą ocenę – 5;
2.analiza środków działania i warunków działania:
* analiza środków działania:
- poczucie niepełności posiadanej już wiedzy,
- świadomość braku wszystkich niezbędnych do nauki materiałów;
* analiza warunków działania:
- krótki czas na przygotowanie do egzaminu,
- potrzeba znalezienia odpowiedniego miejsca do nauki, zapewniającego odpowiednie ku temu warunki (tj. cisza, spokój, wygoda);
3.planowanie działania:
- organizacja miejsca,
- organizacja materiałów;
4.pozyskanie i przygotowanie zasobów:
- pozyskanie materiałów,
- „wynajęcie” miejsca,
- przygotowanie jedzenia;

Faza II – faza realizacji
5.realizacja planu:
- wykonanie telefonu do znajomych, w celu „wypożyczenia” pokoju,
- wykonanie telefonu do przyjaciela, w celu zdobycia brakujących materiałów,
- pójście do biblioteki, w celu zdobycia brakujących materiałów,
- przygotowanie jedzenia,
- zebranie wszystkich pomocy (książki, notatki) i jedzenia,
- nauka,
- konsumpcja,
- przystąpienie do egzaminu;

Faza III – faza kontroli
6.kontrola realizacji oraz analiza wyników końcowych:
* kontrola realizacji:
- powtórzenie „z pamięci” całości materiału,
- upewnienie się, czy wszystko z obowiązującego zakresu, zostało zrealizowane podczas nauki;
* analiza wyników końcowych:
- porównanie otrzymanej oceny z oceną porządaną

Na bardziej sprawny sposób osiągnięcia założonego celu oraz zmniejszenie ryzyka niepowodzenia (nie zdanie egzaminu, ocena niższa niż oczekiwana) niewątpliwie wpłynęły by następujące czynności:
- przeznaczenie większej ilości czasu na proces nauki, co umożliwiło by poznanie większej ilości materiału oraz pozwoliło na częstsze powtarzanie opanowanych już wiadomości, co jak wiadomo jest istotnym warunkiem skutecznej nauki,
- skorzystanie z innych źródeł niż notatki i książki, np. Internet,
- skorzystanie z pomocy innego studenta przy nauce.
2 4 2