1.Określ miejsca występowania tkanek okrywających.
2.Wypisz funkcje tkanek okrywających.
3.Wymień charakterystyczne cech tkanek okrywających.
4.Określ miejsca występowania tkanej miękiszowych.
5.Wypisz funkcje tkanek miękisowych.
6.Wymień charakterystyczne cechy tkanek miękiszowych.
7.Określ miejsca występowania tkanek przewodzących.
8.Wypisz funkcje tkanek przewodzącyhc.
9.Wymień charakterystyczne cechy tkanek przewodzących.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T13:55:48+01:00
TKANKI OKRYWAJĄCE:
stanowią najbardziej zewnętrzną warstwę komórek rośliny.
Chronią ją przed urazami i szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Wśród tkanek okrywających wyróżniamy korek i

skórka- okrywa młode części roślin. Jest zbudowana z żywych, ściśle do siebie przylegających komórek. Ich zewnętrzne ściany są pokryte warstwą nieprzepuszczalnej dla wody i powietrza woskowej substancji tworzącej kutykulę.

korek- występuje w starych częściach roślin. jest zbudowany z martwych komórek wypełnionych powietrzem

TKANKI MIĘKISZOWE:
występują we wszystkich organach rośliny zachodzą w nich najważniejsze dla życia rośliny procesy tj. fotosynteza i oddychanie w komórkach tych magazynowane są także substancje odżywcze i woda. w zależności rozmieszczenia oraz pełnionych przez nie funkcji, tkanki miękiszowe dzielą się na:
*miękisz asymilacyjny który znajduje się we wszystkich zielonych częściach rośliny. Jego komórki zawierają liczne chloroplasty, w których zachodzi fotosynteza u większości roślin występują dwa rodzaje miękiszu asymilacyjnego: palisadowy, gąbczasty.
*miękisz zasadniczy- wypełnia wolne przestrzenie między innymi tkankami w roślinie.
*miękisz spichrzowy- pełni funkcje magazynujące.

TKANKI PRZEWODZĄCE:
transportują wodę i substancje odżywcze do wszystkich komórek. Wyróżnia się w nich drewno i łyko.

P.S mam nadzieję ze pomogłam ;D
to jest z moich starych notatek na szczęście jeszcze ich nie wyrzuciłam...
;P
^^
17 4 17