1.Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej reakcję zobojętnienia:
a) wodorotlenku potasu i kwasu siarkowego(VI)
b) wodorotlenku wapnia i kwasu jodowodorowego

2. Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej reakcje hydrolizy soli:
Na2SO3,FeCl2,Al2S3
Jaki odczyn mają wodne roztwory tych soli


3.Dobierz współczynniki w reakcji redox:
wskaż utleniacz i reduktor
HNO3 + HI = NO2 + HIO3 + H2O

1

Odpowiedzi

2010-03-18T14:42:54+01:00
1.
a) 2KOH + H2SO4 --> K2SO4 + 2H2O
2K+ + 2OH- + SO4 2- --> 2K+ + SO4 2-
2OH- + 2H+ -->2H2O

b)Ca(OH)2 + 2HI -> CaI2 + 2H2O
Ca2+ + 2OH- + 2H+ + 2I-->Ca2+ + 2I- + 2H2O
2OH- + 2H+ -->2H2O

2.
Na2SO3 + 2H2O-->2NaOH+H2SO3
2Na+ + SO3 2- + 2H2O-->2Na+ + 2OH- + H2SO3
SO3 2- + 2H2O -> 2OH + H2SO3

FeCl2 + 2H2O -> Fe(OH)2 + 2HCL
Fe 2+ + 2Cl - + 2H2O --> Fe(OH)2 + 2H + + Cl -
Fe2+ + 2H2O -----> Fe(OH)2 + 2H +

Al2S3+6H2O --> 2Al(OH)3 + 3H2S
2Al 3+ +3S 2- +6H2O ->2Al(OH)3 + 6H+ +3S 2-
2Al 3+ +6H2O ->2Al(OH)3 + 6H+

3.
N(+V)+1E->N(+IV)/*6
I(-I)-6E-->I(+V)
6N(+V)+6E-->6N(+IV)
I(-I)-6E-->I(+V)

6HNO3+HI-->6NO2+HIO3+3H2O