1. Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 od niej mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b)Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.

2.Pan Piotr wpłacił 2000 zł do banku, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 6% w stosunku rocznym. Oblicz, ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich panu Piotrowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek w wysokości 19%. Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T12:23:25+01:00
1 a) (n*(n-3))/2
b) n(n-3)/2 = 30(30-3)/2= (30*27)/2= 405 przekątnych


2)po roku 2000 +0,06*2000 = 2120 zl po roku oszczedzania

120 -0,19*120 = 97,2 zl
Na koncie pozostanie więc 2097,2 zl