Dysocjacja jonowa kwasów:
a) HI -------> ....... + .........
b).......<------- H+ + ClO-
------->
c)HNO2-------> ......... + .....
<-------
d)......------------>3H+ + PO3 3-
<----------
e) HClO4------> ..... + .........
f).......... ----> H+ + Br-
g)H3BO3 ---------> .......... + .........
<-------
h)......... -------> H+ + ClO3 -


2.Zmieszano rozcieńczone roztwory dwóch kwasów: azotowego(V) i chlorowodorowego. Napisz wzory i nazwy jonów obecnych w tym roztworze.

1

Odpowiedzi

2013-05-27T01:51:59+02:00

Zadanie 1.

a)   HI ⇒ H⁺ + I⁻

b)   HClO ⇔ H⁺ + ClO⁻

c)   HNO₂ ⇔ H⁺ + NO₂⁻

d)   H₃PO₄ ⇔ 3H⁺ + PO₄³⁻

e)   HClO₄ ⇒ H⁺ + ClO₄⁻

f)    HBr ⇒ H⁺ + Br⁻

g)   H₃BO₃ ⇔ 3H⁺ + BO₃³⁻

h)   HClO₃ ⇒ H⁺ + ClO₃⁻

 

Zadanie 2.

H⁺          kation wodoru

NO₃⁻     anion azotanowy(V)   

Cl⁻         anion chlorkowy

1 5 1