WYBIORĘ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE !!! PLISS POMÓŻCIE POTRZEBNE NA DZISIAJ WIECZÓR !!!!

1 Co to znaczy, że ciało właściwe jest równe 4190?
2. Jak można zwiększyć energię wewnętrzną ciała
3. Podaj wzór symbol i jednostkę ciepła właściwego
4co to znaczy, że ciało właściwe miedzi jest równe 385.
5.Zamień:*-stopień K-CALWIN
a)0K=...9*C
b)1*C=...K
c)100*C=...K
d)400K=...*C
e)273K=...*C
f)1K=...*C
g)10K=...*C
h)0*C=...K
i)70*C=...K
j) -3*C=...K

1

Odpowiedzi

2010-03-18T12:56:35+01:00
1. Ciepło właściwe jest równe 4190, jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania jednego kilograma danej substancji o 1*C .
2. Energię wewnętrzną ciała można zwiększyć, gdy wzrośnie suma energii potencjalnej i kinetycznej wszystkich cząsteczek wewnątrz ciała.
3. Cw= Q : (m* 'delta' T), jesdnostka - J (dżul)
4. -
5.-