Podczas górskiej wycieczki Kasia zjadła tabliczkę czekolady pobierając energię 2000kJ.
Jak wysoko musi wspiąć się dziewczynka o masie 40kg aby wykorzystać pobraną energię jeśli jej mięśnie mogą zużyć do pracy 1/5 tej energii.


proszę o pomoc:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T13:08:09+01:00
ΔE= 2000kJ=2 000 000J h=?
m= 40kg
g≈ 10 N/kg

⅕ * 2 000 000J=400 000J

Ep=m*g*h
400 000J=40 kg* 10N/kg * h /:40 kg
10 000J/kg= 10N/kg * h
h= 10 000 J/kg : 10N/kg
h=1000m

odp:Żeby wykorzystac tą energię Kasia musi wspiąc się na wysokośc 1000m.
1 1 1