Odpowiedzi

2010-03-18T12:51:13+01:00
Każdy z nas powinien wykazać się tolerancja i zrozumieniem dla odmienności religijnej innych.Pozwoli nam to stać się lepszymi ludźmi, a także wzbogacić swoja własna osobę o nowe doświadczenia. Otwierając dusze na inne religie, poznając ich bogato zakorzenione tradycje, wzbogacamy także swoją własną religijność.Aby przynajmniej częściowo wyeliminować konflikty religijne należy dostarczać społeczeństwu wiedze o innych wierzeniach. Może wtedy inne religie nie będą dla nas tak obce i odległe.A dzięki temu na świecie będzie mniej wojen spowodowanych odmiennością religijną. Konflikty na tle religijnym najbardziej widoczne są w Azji, gdzie stykają się ze sobą wyznawcy kilku wielkich religii świata: chrześcijaństwa, judaizmu, hinduizmu, buddyzmu i islamu. Przykładami mogą być konflikty między Indiami i Pakistanem, właśnie na zasadzie odrębności religijnej, lub też między władzą państwową a mniejszościami muzułmańskimi w Tajlandii i na Filipinach. Tragicznym przykładem tego mogą być wydarzenia w Bośni i Hercegowinie, na Zakaukaziu, w Sudanie, na Półwyspie Malajskim. Drugą ważną przyczyną jest istnienie odłamów islamu o bardzo wrogim nastawieniu antyeuropejskim i antyamerykańskim. Muzułmanie z tych skrajnych odłamów za główny cel swojej działalności przyjmują walkę z innowiercami i są gotowi, bez wahania, oddać życie w imię Allacha i swoich przywódców duchowych i politycznych