Odpowiedzi

2010-04-05T13:54:02+02:00
Maria Konopnicka, ur 1842roku w Suwałkach w rodzinie prawniczej. W latach 1855-1856 uczyła się na pensji sakramentek w Warszawie. W 1862roku wyszła za ziemianina Jarosława Konopnickiego i osiadła z nim w Bronowie pod Łęczycą. Lękając się aresztowania Jarosława, który tak jak jego bracia był związany z powstańcami, w ciąży wyjechała z mężem za granicę. W 1864roku po utracie zrujnowanego Bronowa Konopnicki objął w dzierżawę folwarczek Gusin i przeniósł się tam z rodziną. W 1870roku został wydrukowany pierwszy wiersz Konopnickiej. W 1877roku Maria opuściła męża i przeniosła się z szóstką dzieci do Warszawy. W latach 90 dojrzała twórczość oraz podróże po Europie. Konopnicka angażowała się m.in. w protest przeciwko akcji germanizacyjnej w zaborze pruskim. W 1903roku z okazji 25lecia pracy literackiej otrzymała w darze od społeczeństwa dworek w Żarnowcu koło Krosna - ale nie spędziła w nim dużo czasu, gdyż dużo podróżowała. W latach 1905 - 1907 organizowała po upadku rewolucji pomoc dla uwięzionych i ich rodzin. W 1910roku umarła we Lwowie. Maria Konopnicka była wrażliwa na krzywdę społeczną, szczególnie chłopską. W swoich utworach ubolewała nad tym, że chłopi są niedoceniani i bagatelizowani.
Jej wiersze to m.in:
* Antonio;
* Bez dachu;
* Chłopskie serce;
* Czym jesteś;
* Deszczyk;
* Pieśń o domu;
* Rota;
* Zła zima. : )
50 4 50
2010-04-05T14:16:43+02:00
Maria Konopnicka - ( urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach , zaś zmarła 8 października 1910 r. we Lwowie . ) Działała na rzecz praw kobiet , była to polska poetka i nowelistka . Była córką Józefa Wasiłowskiego i Scholastyki z Turskich . Gdy miała siedem lat wraz z rodzicami przeprowadziła się do Kalisza i zamieszkała na Warszawskim Przedmieściu . Jej matka zmarła w roku 1854 , a jej ojciec był prawnikiem , wychowywał córki po chrześcijańsku . W latach 1855 - 1856 Maria uczyła się z siostrą na pensji u sióstr sakramentek w Warszawie . Przyjaźniła się z Elizą Pawłowską ( Orzeszkową ) . Miała dużo rodzeństwa , kilka sióstr i tylko jednego brata - Jana . Jej stylem literackim był realizm . Najważniejsze jej dzieło to '' Rota '' . Wyszła za mąż w roku 1862 i wtedy wyprowadziła się z Kalisza . Debiutowała jako pisarka w roku 1870 . Na jej koncie jest wiele dzieł . My , Polacy powinniśmy być dumni z takiego skarbu narodowego jak MARIA KONOPNICKA .
44 4 44
2010-04-05T14:49:46+02:00
Maria Konopnicka z domu Wasiłowska , była polską poetką i jedną z wielu najwybitniejszych polskich noblistów . Pochodziła z jednych z najmądrzejszych rodzin z Suwał. Jej najwybitniejsze dzieła były przede wszystkim liryką . Tak jak np .Wolny najmita". Lecz największą sławę uzyskała dzięki dziełu " O krasnoludkach i sierotce Marysi" . Wyrazem jej protestu przeciw polityce germanizacyjnej było ogłoszenie w 1908 roku "Roty". W swych niektórych dziełach nawiązywała również do tradycji biblijnej czy romantyzmu . W roku 1969 postawiono w mieście pomnik na cześć Marii Konopnickiej obrazujący ją samą . Rok później natomiast odbyła się sesja międzynarodowa poświęcona jej wszystkim dziełom . Jako Polacy powinniśmy być bardzo dumni , że nasza rodaczka była tak zdolną i inteligentną pisarką .
33 4 33