1.Prędkość światła wymosi 300000000m/s.Wyraź prędkość światła w kilometrach na godzinę.
2.Odległość Ziemi od Słońca wynosi około 150000000km.Korzystając z wzoru,oblicz,w jakim czasie światło słoneczne dociera do powierzchni Ziemi.
v=s/t s-droga, t-czas, v-prędkość

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T13:09:33+01:00
1. 300000000 m/s = 300000000 * 1/1000 h : 1/3600 = 300000000/1000km : 1/3600h = 300000 * 3600 km/h = 1080000000 km/h

2. t = s/t
t = 150000000 / 300000000 = 2s

proszęęę o najlepsze!
2 5 2