!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POTRZEBNE OD ZARAZ!!!!!!!!!!!
BAAARDZO PILNE!!!!!! PROSZĘ O ROZWIĄZANIE!!!! ODWDZIĘCZĘ SIĘ;))))
a) -5(2x-1)+4(x-6)=3(5-x)
b) 3(2x-1)-6(x-3)=4(4-x)
c) 5(3-x)-2(4-2x)=-(x+7)-3(2x-2)
d) -3(2x+1)-2(3-x)=4(x-5)-(2x-8)
e) 2(x+1)+3(x-2)<x+4
f) 3(x-5)-2(3x-1)>-5x-7
g) (4-3x)-(x-2)-(2x+5)<(2x-1)-(3x-1)
h) (5-x)-(2x-1)+(2x-5)>-(3x-1)-(x-1)

Z GÓRY DZIĘKUJĘ!!!!!2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-26T20:07:15+01:00
A)
-5(2x-1)+4(x-6)=3(5-x)
-10x+5+4x-24=15-3x
-6x+3x=15+19
-3x=34 [/:(-3)]
x=-11 i 1/3

b)
3(2x-1)-6(x-3)=4(4-x)
6x-3-6x+18=16-4x
4x=16-15
4x=1 [/:4]
x=1/4

c)
5(3-x)-2(4-2x)=-(x+7)-3(2x-2)
15-5x-8+4x=-x-7-6x+6
-x+7x=-1-7
6x=-8 [/:6]
x=-1 i 1/3

d)
-3(2x+1)-2(3-x)=4(x-5)-(2x-8)
-6x-3-6+2x=4x-20-2x+8
-4x-2x=-12+9
-6x=-3 [/:-6]
x=1/2

e)
2(x+1)+3(x-2)<x+4
2x+2+3x-6<x+4
5x-x<4+4
4x<8 [/:4]
x<2

f)
3(x-5)-2(3x-1)>-5x-7
3x-15-6x+2>-5x-7
-3x+5x>-7+13
2x>6 [/:2]
x>3

g)
(4-3x)-(x-2)-(2x+5)<(2x-1)-(3x-1)
4-3x-x+2-2x-5<2x-1-3x+1
-6x+x<-1
-5x<-1 [/:(-5)]
x>1/5

h)
(5-x)-(2x-1)+(2x-5)>-(3x-1)-(x-1)
5-x-2x+1+2x-5>-3x+1-x+1
-x+4x>2-1
3x>1 [/:3]
x>1/3
1 5 1
2009-10-26T20:27:33+01:00
A) -5(2x-1)+4(x-6)=3(5-x)
-10x+5+4x-24=15-3x
-10x+4x-3x=15-5+24
-3x=34 /: (-3)
x=-11⅓

b) 3(2x-1)-6(x-3)=4(4-x)
6x-3-6x+18=16-4x
6x-6x+4x=16+3-18
4x=1 /: 4
x=¼

c) 5(3-x)-2(4-2x)=-(x+7)-3(2x-2)
15-5x-8-4x=-x-7-6x+6
-5x-4x+x+6x=-7+6-15+8
-2x=-8 /:(-2)
x=4

d) -3(2x+1)-2(3-x)=4(x-5)-(2x-8)
-6x-3-6+2x=4x-20-2x+8
-6x+2x-4x+2x=-20+8+3+6
-6x=-3 /:(-6)
x=³/₆

e) 2(x+1)+3(x-2)<x+4
2x+2+3x-6<x+4
2x+3x-x<4-2+6
4x<8 /:4
x<2

f) 3(x-5)-2(3x-1)>-5x-7
3x-15-6x+2>-5x-7
3x-6x+5x>-7+15-2
2x>6 /:2
x>3

g) (4-3x)-(x-2)-(2x+5)<(2x-1)-(3x-1)
4-3x-x+2-2x-5<2x-1-3x+1
3x-x-2x-2x+3x<-1+1-4-2+5
x<-1

h) (5-x)-(2x-1)+(2x-5)>-(3x-1)-(x-1)
5-x-2x+1+2x+5>-3x+1-x+1
-x-2x+2x+3x+x>1+1-5-1-5
3x>-9 /:3
x>-3