Urządzenie do badania pojemności płuc nazywa się spirometrem. Pacjent nabrał powietrza do płuc, następnie wykonał mocny wydech. Urządzenie pokazało 4 dm3. Odszukaj informacje o gęstości powietrza i oblicz masę powietrza zawartą w jednym oddechu.

1

Odpowiedzi

2009-10-28T15:47:51+01:00
Dane: p= 1,29 kg/m3 V = 4dm sześcienne = 0,004 m3
Szukane: m
Rozwiązanie: p = m/V
m = p*V (po przekształceniu wzoru)
m = 1,29 kg/m3 * 0,004 m3 = 0,00516 kg (metry sześcienne się skracają)
m = 0,00516 kg = 5,16g
Odp. Masa powietrza zawartego w jednym oddechu wynosi 5,16g.
8 4 8