Odpowiedzi

2010-03-18T13:27:38+01:00
A)
(x+1\2)kwadrat= x kwadrat +2 *x *1\2 +1\2 do kwadratu = x kwadrat +x +1\4
b)
(x-1\3)kwadrat= x kwadrat -2*x*1\3 + 1\3 do kwadratu= x kwadrat-2\3x+1\9
c
(1\3x+1\4y)(1\3x-1\4y)=1\3x do kwadratu + 1\4y do kwadratu= 1\9x + 1\16y
d)
(2x+3y) do kwadratu= 2x do kwadratu + 2* 2x*3y + 3y do kwadratu=
4x kwadrat+12xy +9y kwadrat
e)
(3x+4y)kwadrat= 3x do kwadratu +2*3x*4y +4y do kwadratu=
9x kwadrat + 24xy + 16y kwadrat