Przekatna AC dzieli trapez rownoranienny ABCD na trojkat prostokatny ABC i trojkat rownoramienny ACd. Wiadomo, ze KAT ACB =90 stopni i AD=CD. Oblicz miary katow wewnetrznych tego trapezu. wykonaj rysunek pomocniczy. plis zrob to ktos bo to warzne

1

Odpowiedzi

2010-03-18T13:42:07+01:00
Trojkat ACD

α+α+α+90 =180
3α=90
α=30°

czyli ∢ADC= ∢DCB = 90+30 =120
miara katow w czworokacie ma sie rownac 360°

2β +2×120 =360
2β =120
β=60°
kąty
∢DAB =∢CBA =60°