C. Walory środowiska przyrodniczego i konieczność jego ochrony:
a) Korzystając z podręcznika i map w atlasie podaj 2 argumenty
konieczność ochrony przyrody :
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
b) Określ 3 obszary w Polsce, które są najbardziej zagrożone
degradacją środowiska :
1. ............................, 2 . ........................., 3. ............................
Zaznacz je na mapce konturowej.
c) Wymień formy i sposoby ochrony przyrody w Polsce ..........
..................................................................................................
..................................................................................................
......................

e) Określ zasady i instytucje ochrony przyrody w Polsce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T12:07:28+01:00
C. Walory środowiska przyrodniczego i konieczność jego ochrony:
a) Korzystając z podręcznika i map w atlasie podaj 2 argumenty
konieczność ochrony przyrody :
1. zapobieganie Wyginięcia rzadkich gatunków zwierząt
2. zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska
b) Określ 3 obszary w Polsce, które są najbardziej zagrożone
degradacją środowiska :
1.Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
2.Okolice Katowic
3.Okolice Piotrkowa, Konina
Zaznacz je na mapce konturowej.
c) Wymień formy i sposoby ochrony przyrody w Polsce
recykling.
parki narodowe.
obszary Natura 2000

e) Określ zasady i instytucje ochrony przyrody w Polsce.
Ministerstwo Ochrony Środowiska
1 1 1