121. Napisz poniższe równania w postaci jonowej i skróconej jonowej oraz ogólny przebieg reakcji. Uzupełnij zdanie.

a) Zn + 2HCL → ZnCl₂ + H₂

.....................................

b) Ni + H₂SO₄ → NiSO₄ + H₂

...................................

Zapis ogólny przebiegu reakcji:

________________ + _____________ → _______ + __________
Na podstawie skróconego zapisu jonowego można stwierdzić, że istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z ____________, w czego wyniku powstają kationy _________ i cząsteczki ________________.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T13:47:53+01:00
Zapis ogólny przebiegu reakcji:

metal+kwas → sól +wodór
Na podstawie skróconego zapisu jonowego można stwierdzić, że istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z jonami wodorowymi, w czego wyniku powstają kationy metalu i cząsteczki wodoru.

Równania w załączniku
25 4 25