Odpowiedzi

2009-10-27T10:23:02+01:00
• Władza nad stosunkami zagranicznymi
- kierowanie stosunkami z państwami i organizacjami międzynarodowymi należą do RM
- kompetencje prezydenta w sprawach zagranicznych muszą znajdować podstawę konstytucyjną
- w zakresie polityki zagranicznej współdziała z premierem i właściwym ministrem
- jest najwyższym przedstawicielem RP oraz reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych
- stoi na straży suwerenności i integralności terytorialnej państwa

• Kompetencje prezydenta w sprawach zagranicznych
- reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych
- podejmowanie decyzji personalnych- mianuje i odwołuje przedstawicieli RP w innych państwach oraz przy organizacjach międzynarodowych
- ratyfikacja umów międzynarodowych
- postanawianie o stanie wojny gdy sejm nie może zebrać się na posiedzenie


reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych- ma swoje zdanie na dany temat, walczy o jak najlepsze warunki umow itd
4 2 4