122. Przeanalizuj opis doświadczenia. Na podstawie obserwacji sformułuj wniosek i napisz równanie reakcji.

Do probówki z kwasem azotowym (V) i oranżem metylowym wrzucono kawałek wapnia. Do wylotu próbówki zbliżono zapalone łuczywko.

Obserwacje: Reakcja zachodzi gwałtownie, wydziela się ciepło. Po zbliżeniu zapalonego łuczywka słychać charakterystyczny dźwięk.
Wniosek: _______________________________________
Równanie Reakcji:_______________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T14:49:14+01:00
Wniosek: Wydzielające się ciepło świadczy, że zachodzi reakcja egzoenergetyczna. Charakterystyczny dźwięk świadczy natomiast o obecności wodoru.
Równanie Reakcji: Ca + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2 strzałka do góry
49 4 49