Zadanie 1 Pieszy pokonuje trasę długości 8 km w ciągu 2 godzin i 20 minut.Oblicz jego prędkość.
Zadanie 2 Rowerzysta jadąc z prędkością 25km/h pokonuje pewną trasę w ciągu 1 godziny i 15 minut.Oblicz długośc trasy.
Zadanie 3 Ile czasu będzie trwała podróż z domu do odalonej o 36 km szkoły ,jeżeli pokonasz ją pociągemjadącym z prędkością 60 km/h.
zadanie 4 Riowerzysta pokonuje trase długości 40 km w ciągu 1 godziny i 40 minut.Oblicz jego prędkość.
zadanie 5
Samochód jadąc z predkoscią 90 km/h pokonuje pewną trasę w ciągu 3 godzin i 45 mnut .Oblicz jego prędkośc.
Zadanie 6 Ile czasu bedzie trwała podróż z domu oddalonej o 15 km szkoły, jeżeli pokonasz ją jadąc z prędkościa 9km/h.
ZADANIE ROBIMY ZA POMOCĄ PROPOCJALNOŚCI PROSTEJ I ODWROTNEJ LUB ZE WZORU.NA PRĘDKOŚĆ

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T13:42:21+01:00
Zad.1]
s=8km
t=2godz.20 minut=2⅓godziny
v=s:8=8:⁷/₃=3³/₇km/godz,
zad.2]
v=25km/h
t=1h15 minut=1,25h
s=vt=25×1,25=31,25km=długość trasy
zad.3]
s=36km
v=60km/h
t=s:v=36:60=0,6godziny=36minut będzie trwała podróż
zad.4]
s=40km
t=1h 40 minut=1⅔godziny
v=s:t=40:⁵/₃=24km/h= jego predkość
zad.5]
v=90km/h
t=3 h 45 minut=3,75h
s=vt=90×3,75=337,5km= długość trasy
zad.6]
s=15km
v=9km/h
t=s:v=15:9=1⅔ h=1 godzina i 40minut będzie trwała podróż
1 5 1
2010-03-18T13:47:51+01:00
Zadanie 1 Pieszy pokonuje trasę długości 8 km w ciągu 2 godzin i 20 minut.Oblicz jego prędkość.
s = 8 km - droga
t = 2godz i 20 min =2 i 20/60 godz = 2 i 1/3 h =7/3 godz.
V = ? - predkość

Korzystam ze wzoru na predkość V = s : t

V = 8 km : 7/3h
V = 8 km *(3/7)h
V = 24/7 km/h
V = 3 i 3/7 km/h
V ≈ 3,43 km/h

Zadanie 2 Rowerzysta jadąc z prędkością 25km/h pokonuje pewną trasę w ciągu 1 godziny i 15 minut.Oblicz długośc trasy.
V = 25km/h
t = 1 godzi 15 min = 1 i 15/60 godz = 1 i 1/4 godz = 5/4h
s = ? - droga
Korzystam ze wzoru na predkość V = s : t
s = V*t
s = 25km/h*5/4 h
s = 125/4 km
s = 31,25 km

Zadanie 3 Ile czasu będzie trwała podróż
z domu do odalonej o 36 km szkoły ,jeżeli pokonasz ją pociągemjadącym z prędkością 60 km/h.

s = 36 km - droga
V = 60 km/h - predkość pociagu
t = ? czas podróży

Korzystam ze wzoru na predkość V = s : t

t = s : V
t = 36 km : 60 km/h
t = 0,6 godz
t = 36 minut

zadanie 4 Riowerzysta pokonuje trase długości 40 km w ciągu 1 godziny i 40 minut.Oblicz jego prędkość.

s = 40 km - droga
t = 1 godz i 40 min.= 1 i 40/60godz = 1 i 2/3 godz = 5/3 godz
V = ? - predkość

Korzystam ze wzoru na predkość V = s : t
V = 40 km : 5/3 godz
V = 40 km*3/5 godz
V = 24 km/h

zadanie 5
Samochód jadąc z predkoscią 90 km/h pokonuje pewną trasę w ciągu 3 godzin i 45 mnut .Oblicz jego prędkośc.
V = 90 km/h
t = 3 godz i 45 min = 3 i 3/4 godz = 15/4 goz.
Chyba trzeba obliczyć trasę
s = ?
Korzystam ze wzoru na predkość V = s : t
s = V*t
s = 90 km/h *15/4h
s = 337,5 km

Zadanie 6 Ile czasu bedzie trwała podróż z domu oddalonej o 15 km szkoły, jeżeli pokonasz ją jadąc z prędkościa 9km/h.

s = 15 km - droga
V = 9 km/h - predkość
t = ? - czas

Korzystam ze wzoru na predkość V = s : t
t = s : V
t = 15 km : 9 km/h
t = 15/9 godz
t = 1 i 6/9 godz
t = 1 i 2/3 godz
t = 1 godz i 40 min
1 5 1
2010-03-18T14:08:51+01:00
1.
s = 8km
t = 2⅓h

v = s/t
v = 8/(2⅓)
v = 4/⅓
v = 12km/h

2.
v = 25km/h
s = ?
t = 1⅔h

s = vt
s = 25 * 1¼
s = 125/4
s = 31,25m

3.
t = ?
s = 36km
v = 60km/h

t = s/v
t = 36/60
t = 0,6h
t = 36 minut

4.
s = 40km
t = 10/6h
v = ?

v = s/t
v = 40/(10/6)
v = 40 * 6/10
v = 4*6 = 24km/h

5.
v = 90km/h
t = 3¾h
s = ?

Tu chyba miało być ile przejedzie, po prędkość jest podana.

s = v*t
s = 90 * 15/4
s = 22,5 * 15 = 337,5km

6.
s = 15km
v = 9km/h
t = ?

t = s/v
t = 15/9
t = 1,(6)g
t = 1 godzina i 40 minut
1 5 1