Napisz wzory kwasu chlorowodowego.We wzorze sumarycznym zaznacz resztę kwasową. Uzupełnij zadanie wpisując odpowiednie wartościowości.
Wzór sumaryczny:......................
Wzór strukturalny:.....................
Reszta kwasowa jest ........................,a wodór jest..............

2

Odpowiedzi

2010-03-18T13:28:48+01:00
Wzór sumaryczny:HCl
Wzór strukturalny: H-Cl
Reszta kwasowa jest jednowartościowa,a wodór jest. jednowartościowy.

;)
2010-03-18T13:37:48+01:00
Wzór sumaryczny:HCl
Wzór strukturalny: H-Cl
Reszta kwasowa jest jedno wartościowa (-1), a wodór jest jedno wartościowy (+1)


Reszta kwasowa to Cl