124. Uzupełnij równania reakcji i napisz je w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej.

a) Fe + HCl → _____+_____
________________________
________________________

b) ________+__________ → K₃PO₄ + H₂
______________________
______________________

c) Zn + HNO₃ → _______+__________
__________________________
__________________________

d) _______+__________ → Al₂S₃ + H₂
__________________________
__________________________

1

Odpowiedzi

2012-08-17T10:04:28+02:00