Uzupełnij równania reakcji. Nazwij produkty reakcji
a)........C15H31COOH+....Ca(OH)2=.........+.........
nazwa
b)...+........Ba(OH)2= ....(C17H35COO)2Ba +.........
nazwa
c).... C17H35COOH+.......=.......CO+.........
nazwa
d)..................+..............=18C+18H2O
nazwa
e).......C15H31COOK+.....MgCl2=............+................
Nazwa

1

Odpowiedzi

2012-07-10T17:41:24+02:00

a)\ 2C_1_5H_3_1COOH+Ca(OH)_2-->(C_1_5H_3_1COO)_2Ca+2H_2O

proodukty: palmitynian wapnia i woda

 

b)\ 2C_1_7H_3_5COOH+Ba(OH)_2-->(C_1_7H_3_5COO)_2Ba+2H_2O

produkty: stearynian baru i woda

 

c) C_1_7H_3_5COOH+17O_2-->18CO+18H_2O

produkty: tlenek węgla (II) i woda

 

d)\ C_1_7H_3_5COOH+8O_2-->18C+18H_2O

produkty: węgiel i woda

 

e)\ 2C_1_5H_3_1COOK+MgCl_2-->(C_1_5H_3_1COO)_2Mg\forall+2KCl

produkty: palmitynian magnezu i chlorek potasu