1)JON żelaza Fe+3,zawiera nastepujaca liczbe czasteczek elementarnych:
a)26p,26e,30n
b)23p,26e,28n
C)26p,23e,30n
d)23p,26e,30n
2)Siarczan(VI)magnezu można otrzymac w reakcji
a)Mg+SO3
b)Mg+SO2
c)MgO+SO2
d)MgO+H2SO4
3)Stopnie utlenienia pierwiastkow KMnO4 wynosi:
a)+1,+5,-2
b)+1+7-2
c)-1,+7,+2
d)-1,+5,-2
4)Osad wytraci sie po dodaniu chlorku sodu do:
a)siarczanu(VI)miedzi(II)
b)Azotanu(V)srebra
c)Fosforanu(V)potasu
d)Weglanu sodu
5)Masa molowa siarczanu(VI)żelaza (III)wynosi:
a)200g/mol
b)400g/mol
c)400u
d)104g/mol
6)Jaka jest rozpuszczalnosc soli,jezeli w 150g wody maksymalnie mozna rozpuscic 30g soli.
a)5g
b)10g
c)15g
d)20g
7)Czynnikiem,ktory nie ma wplywu na szybkosc reakcji,jest:
A)temperatura
B)steżenie
C)barwa
D)stan rozdrobnienia reagentow.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T20:23:27+01:00