Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T13:56:40+01:00
12 grudnia 2006 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się zorganizowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych debata "Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej, rządu oraz pracodawców.

Gości przybyłych na debatę powitała Ilona Gosk, prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Anna Sienicka, członek Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych oraz Marta Cichowicz - Major z Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W części pierwszej debaty głos zabrali m.in. Ilona Gosk, która zaprezentowała wyniki badania programu „Bezrobocie – co robić?” dotyczące kondycji organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy, przedstawiał ofertę współpracy dla Organizacji Rynku Pracy oraz publikację „Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych”.

W części pierwszej miały też miejsce prezentacje ekspertów dotyczące poszczególnych grup defaworyzowanych. Swoje prezentacje przedstawili Agnieszka Żychalak z Centrum Karier przy Fundacji Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych - TUS, Mariusz Panek z Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo, Renata Berent - Mieszczanowicz z Demokratycznej Unii Kobiet oraz Dorota Gołębiewska z Międzynarodowej Organizacja ds. Migracji.