Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli sporządź diagram kołowy przedstawiający największych producentów ryżu w 2005 roku. Wykonaj jego legendę.

KRAJ
Chiny (udział w światowych zbiorach w ryżu w %) - 29,6 %
Indie - 21,1 %
Indonezja 8,7 %
Bangladesz 6,5 %
pozostałe 34,1 %

100% = 360*

Obliczenia....

1

Odpowiedzi

2010-03-18T13:49:21+01:00
Ja tutaj oblicze ile stopni mają te poszczegulne kraje:

Chiny - 29,6 %=29,6 % z 360= 296/1000 *360=106,56
Indie - 21,1 % = 21,1 % z 360=211/1000 *360=75,96
Indonezja 8,7 %=8,7% z 360=87/1000 * 360=31,32
Bangladesz 6,5 % =6,5% z 360=65/1000 *360=23,4
pozostałe 34,1 % =34,1% z 360= 341/1000 *360=122,76
20 4 20