1.Na ogrzanie kamienia o masie 5kg o 20[stopni]C zużyto tyle samo energii, ile na ogrzanie wody o masie 2kg o 10,5[stopni]C. Ile wynosi ciepło właściwe substancji, z której zbudowany jest kamień?

2.Do wanny zawierającej 30l wody o temperaturze 20[stopni]C dolano 10l wody o temperaturze 80[stopni]C. Jaka będzie temperatura wody po jej wymieszaniu? Nie bierzemy pod uwagę strat energii na ogrzewanie otoczenia.

Niestety, ale nie radzę sobie z tymi zadaniami. Potrzebne mi to na jutro. Proszę o pomoc! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T06:48:12+01:00
Q₁=m*cw1*Dt - ciepło na ogrzanie kamienia
cw1 = ?
obliczam ciepło na ogrzanie wody
Q₂=m*cw*Dt =2*4200*10,5 = 88200 J
Q₁=Q₂
m*cw1*Dt=88200J
5*cw1*20=88200
100*cw1=88200
cw1=88200/100 = 882 J/kg C

Zad 2
ciepło pobrane = ciepło oddane
dla wody z gęstośc obliczamy masę wody m=ρV ρ=1000 kg/m³ więc
m1=30 l = 30 kg
m2=10l = 10 kg

m1*cw*Dt1 = m2 * cw * Dt2 cw-się skraca
Dt1 = tk-20
Dt2 = 80-tk
tk=?
wstawiam liczby
30(tk-20) = 10(80-tk) wymnażam
30tk-600 = 800 - 10tk
40tk = 1400 /:40
tk = 35 C
2 3 2