Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T20:08:41+01:00
1/10 * (2⁹⁸*5⁹⁶) = 1/(2 * 5) * (2⁹⁸*5⁹⁶) = 1/2 * 1/5 * 2⁹⁸*5⁹⁶ =
1/2 * 2⁹⁸ * 1/5 * 5⁹⁶ = 2⁻¹ * 2⁹⁸ * 5⁻¹ * 5⁹⁶ =
2⁹⁸⁻¹ * 5⁹⁶⁻¹ = 2⁹⁷ * 5⁹⁵

2⁹⁷ * 5⁹⁵ = 2²⁺⁹⁵*5⁹⁵ = 2²*2⁹⁵*5⁹⁵ = 4 * (2*5)⁹⁵ = 4 * 10⁹⁵

Zatem poprawne są odpowiedzi b) oraz c). Odpowiedź a) jest błędna, bo 2⁴⁹*5⁴⁸ = 2 * 10⁴⁸ ≠ 4 * 10⁹⁵.
1 5 1