Odpowiedzi

2010-03-18T14:18:57+01:00
1.Zjawisko krasowe występują głównie na Lubelszczyźnie (Pagóry Chełmskie); na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach Zachodnich, w mniejszym stopniu również w Pieninach (Pieniński Pas Skałkowy), Górach Świętokrzyskich i Sudetach (Masyw Śnieżnika z Jaskinią Niedźwiedzią, wapienie wojcieszowskie.
Najbardziej znane gołoborze jest w Górach Świętokrzyskich, a także w Karkonoszach.
2.Formy akumulacji lodowcowej:
- sandry
- ozy
- kemy
Formy akumulacji rzecznej:
-doliny v-kształtne
-erozja boczna
3.Formy erozji lodowcowej:
- marena czołowa,boczna,denna
- detrakcja
Formy erozji morskiej:
- klif
- nisza abrazyjna
- erozja denna
- kaniony podwodne
- podwodne stożki osuwiskowe
4.Typy ujść rzecznych z przykładami
ujście lejkowate-nazywamy poszerzone, lejkowate ujście rzeki, powstałe w wyniku działania pływów morskich.przykłady:
Zatoka Świętego Wawrzyńca
Żyronda (Gironde) – ujście Garonny
ujście Loary
ujście Tamizy
Zatoka Chesapeake
La Plata
ujście Tagu
ujście Sekwany
ujście Gambii
ujście Łaby
ujście deltowe:ujście rzeki w postaci kilku odnóg, tworzących obszar nizinny o charakterze bagiennym.przykłady:
-Ganges,
-Missisipi,
-Nil,
-Pad,
-Wisła,
-Dunaj,
- Huang He,