1.Uzupełnij równania reakcji otrzymywania soli .
a)MgO+HNO3----> ...... +.....
b) ........+...... -----> FECl2+.......
c)Na2O+H2S------> .......... +...........
2.Napisz równania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenku metalu z kwasem
a) chlorek glinu
b)fosforan (V) sodu
c)siarczan(vI) żelaza (III)

1

Odpowiedzi

2015-05-06T12:18:14+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
a) MgO + 2HNO₃ ---> Mg(NO₃)₂ + H₂O  
b) FeO + 2HCl ---> FeCl₂ + H₂O
 
c) Na₂O + H₂S ---> Na₂S + H₂O    

2)
a) Al₂O₃ + 6HCl ---> 2AlCl₃ + 3H₂O  
b) 3Na₂O + 2H₃PO₄ ---> 2Na₃PO₄ + 3H₂O  
c) Fe₂O₃ + 3H₂SO
---> Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂O