Odpowiedzi

2010-03-18T14:22:23+01:00
Wyjaśnienia są takie my jako ludzi produkujemy za dużo co2 co powoduje zbieranie się go w atmosferze. Jeżeli co2 jest za dużo w atmosferze to energia która jest wysyłana na ziemię przez słońce nie jest słońcu od dawana i podnosi się na świecie średnia temperatura w ciągu roku.

Reakcja zobojętniania tylko musisz napisać wartościowości nad bo ja tego tu nie zrobię

NaOH + H₂SO₄ ---> Na₂SO₄ + H₂O

Teraz bilansujemy

2NaOH + H₂SO₄ ---> Na₂SO₄ + 2H₂O

Proszę najlepszą odpowiedź