Zad.1
Ania zaoszczeędziła na wakacje 200 zł. za 7/20 tej kwoty kupiła buty,4\13 pozostałych pieniędzy wydała na książkę.Resztę pienidzy przeznaczyła na własne wydadki podcas pobytu na koloniach.Oblicz ile pieniędzy Ania zostawiła na wyjazd na kolonie.Jaka to część zaoszczedzonej kwoty.

zad.2
a=1½ , b=3/7 oblicz a+b,a-b,a*b,a/b,b/a

zad .3
W klasie jest 30 ucznów jeśli ⅜ uczniów stanowią dziewczynki , to ilu chłopców jest w tej klasie.
zad.4
Oblicz
51,2:(64:0,25)=
BŁAGAM JAK NAJSZYBCIEJ Z GÓRY DZIĘKUJĘ :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T14:56:32+01:00
Zad.1.

7/20 z 200= 7/20 * 200/1(skracam)=70/1=70zł - buty
200-70=130zł

4/13z 130=4/13*130/1(skracam)=40/1=40zł - ksiązka
130-40=90zł.
ODP: Na kolonię Ania zostawiła sobie 90zł czyli 9/20 część kwoty.

Zad.2
1½ + 3/7 = 3/2+3/7=21/14+6/14=27/14= 1 13/14

1½ - 3/7 = 3/2-3/7= 21/14-6/14=15/14=1 1/14

1½ * 3/7 = 3/2 * 3/7 = 9/14

1½ : 3/7= 3/2 : 3/7 = 3/2 * 7/3 = 7/2 = 3½

3/7 : 1½ = 3/7 : 3/2 = 2/7

Zad.3

3/8 z 32= 3/8*32/1(skracam)= 12/1 = 12 - dziewczynki
32-12=20 - chłopcy
ODP: w tej klasie jest 20 chłopców

Zad.4

51,2 : (64 : 0,25) = 51,2 : 256= 0,2
1 5 1