Odpowiedzi

2010-03-18T14:21:50+01:00
Wody podziemne mają ogromne znaczenie dla ogólnego bilansu wodnego na danym obszarze. Badania przeprowadzone przez Polską Akademię Nauk dowiodły, że uczestniczą one aż w ok. 55% w zasilaniu odpływu powierzchniowego (czyli w zasilaniu rzek). Wody podziemne mają ponadto nieocenione znaczenie gospodarcze. Pozostają nadal głównym rezerwuarem wód pitnych dla potrzeb ludności i przemysłu spożywczego (oraz hodowli), mimo że w wielu aglomeracjach miejskich wykorzystuje się dla tych celów również (a czasami głównie) wody powierzchniowe. Wykorzystanie wód powierzchniowych wiąże się jednak z koniecznością kosztownego ich oczyszczania i uzdatniania a ponadto główne ścieki tych wód (rzeki) są często nazbyt oddalone od miejsc osadnictwa. Daje się to zauważyć zwłaszcza na rzadko zaludnionych obszarach wiejskich.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T14:23:03+01:00
Uczestniczą one aż w ok. 55% w zasilaniu odpływu powierzchniowego
Wody podziemne mają ponadto nieocenione znaczenie gospodarcze.
Pozostają nadal głównym rezerwuarem wód pitnych dla potrzeb ludności i przemysłu spożywczego (oraz hodowli)
rzeźbotwórcza (akumulacja rzeczna i lodowcowa, erozja rzeczna i lodowcowa), ]
1 5 1
2010-03-18T14:27:57+01:00
Wody podziemne:
-minerały
-filtracja
-odprowadzanie nadmiaru wody
-ciepłe źródła
-gejzery
1 5 1