Chodzi mi o WSZYSTKIE obliczenia z dokładnością
_______________________________________________
Każdej z liter odpowiada określona wartość. Oblicz ją:
B - 100% liczby 100 to liczba...
D - 1/3 całości, to ile to % ?
G - Tuzin to 50% liczby...
I - Liczba 200 zwiększona o 30%, to...
L - Liczba, która zwiększona o 10% wynosi 11, to...
R - Liczba 50 zwiększona o 10%, a następnie zmniejszona o 10%, to...
Z - Liczba, która zwiększona o 25% jest równa 15, to...
J - 50% z 50% liczby 100, to...
N - 20% liczby 250 to...
S - Kopa to... mendla (tu chodzi o procent [%])
T - 150 to... liczby 150 (tu też chodzi o procent [%])
U - Połowa z 50% liczby 50, to...

2

Odpowiedzi

2010-03-18T14:45:15+01:00
B - 100
D- 1/3 x 100% - 33,333...%
G - 24 (50 % z 24 to 12=tuzin)
I - 200 + 200 x 0,30= 200 + 60 = 260
L - 10 (bo a x 1,1 = 11 wiec a=10)
R - 49,5 bo: 1,1 x 50=55 i 55 - 55 x 0,1 = 49,5
Z -12 bo: x + 0,25 x = 15 1,25 x=15/:1,25 x= 12
J - 50% z 50% to 25 % wiec: 0,25 x 100 = 25
N - 0,2 x 250 = 50
S - kopa to 25% mendla
t - 150 to 100% liczby 150
U = 12,5

2010-03-18T14:46:50+01:00
B- 100
D- ?
G- 24
I- 260
L- 10
R - 49,5
Z- 12
J- 25
N- 50
S- 400%
T- 100 %
U- 12,5