Dwaj chłopcy o masach 60 kg i 80 kg poruszają się na rolkach z prędkościami
v1 = 4m/s v2 = 3 m/s zderzają się
prędkość v1' = 2m/s

a) Oblicz prędkość drugiego z chłopców po zderzeniu
b) Jaka byłaby prędkość drugiego z chłopców gdyby mieliby taką samą masę

Wzór
m1v1 + m2v2 = m1*v1' + m2 * v2'
m1 = m2 = m
mv1 + mv2 = mv1' + mv2'
v1 + v2 = v1' + v2'

1

Odpowiedzi

2009-10-26T20:45:04+01:00
Dane:
m1 = 60 kg
m2 = 80 kg
v1 = 4m/s
v2 = 3 m/s
v1' = 2 m/s

a) v1 +v2 = v1' + v2' / v1'
v2' = v1 + v2/v1' = 4m/s + 3m/s/2m/s = 3,5 m/s
b) gdyby chłopcy mieli taką samą masę, prędkość drugiego chłopca również wynosiłaby 3,5 m/s.