Do you pretend not to notice.
throw his collection away. Everybody has to be treated the same.
People are tired and they start to argue.
Suddenly you find a strange tree.
The leave of the tree give people energy and make them happy but they also make their hair fall out.
Do you let them eat the leaves.?
You ant to get to the oasis as soon as possible.
Their hair will probably grow again anyway.
Do you not them eat the leaves.
You're afraid they get a shock when they realise they look like a group of zombies.

2

Odpowiedzi

2010-03-18T14:41:10+01:00
Czy nie pretenduje do ogłoszenia.
rzut swojej kolekcji z daleka. Każdy musi być traktowany tak samo.
Ludzie są zmęczeni i zaczynają twierdzić.
Nagle znajdują się dziwne drzewo.
Urlop z drzewa dają energii ludzi i były szczęśliwe, lecz również ich włosy wypadają.
Czy niech jedzą liści.?
Jesteś ant aby dostać się do oazy jak najszybciej.
Włosy prawdopodobnie znów rosnąć tak.
Czy ich nie jedzą liści.
Boisz się oni dostać szoku, kiedy zdają sobie sprawę, jak wyglądają grupie zombie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T14:41:31+01:00
Czy nie pretenduje do ogłoszenia.
rzut swojej kolekcji away. Każdy musi być traktowany tak samo.
Ludzie są zmęczeni i zaczynają twierdzić.
Nagle znajdują się dziwne drzewo.
Urlop z drzewa dają energii ludzi i były szczęśliwe, lecz również ich włosy wypadają.
Czy niech jedzą liści.?
Jesteś ant aby dostać się do oazy jak najszybciej.
Włosy prawdopodobnie znów rosnąć tak.
Czy ich nie jedzą liści.
Boisz się oni dostać szoku, kiedy zdają sobie sprawę, jak wyglądają grupie zombie.


tuskax333
;)))