Zad.1.Przyleciało stado kawek i usiadło na ławkach , gdyby na każdej ławce usiadły 4 kawki to zabrakłoby dokładnie jednej ławki .Gdyby zaś na każdej ławce usiadło 5 kawek to jedna ławka zostałaby pusta.Oblicz ile było kawek a ile ławek .
Proszę o dokładną analize .

Zad.2. Król Jagiełło i jego żona Zofia w chwili ślubu mieli razem 88 lat .W 10 lat po ślubie wiek królowej stanowił 1/3wieku króla.Oblicz po ile lat mieli król i królowa w chwili ślubu

2

Odpowiedzi

2010-03-18T15:12:13+01:00
1. K- ilość kawek
Ł - ilość ławek

Ł=K/4+1
Ł=K/5-1

k/4+1=k/5-1 /*20
5k+20=4k-20
k=40
Ł=11

2. x+y=88
x+10=1/3(y+10)

x=88-y
88-y+10=1/3(y+10)
-y+98=1/3(y+10) /*3
-3y+294=y+10
-4y=-284
y=71
x=17
coś jest nie tak ... 5 k+ 20 = 4 K- 20 na moje po przeniesieniu wiadomych i niewiadomych wychodzi k= -40
2010-03-18T15:19:05+01:00
Zad.1.Przyleciało stado kawek i usiadło na ławkach , gdyby na każdej ławce usiadły 4 kawki to zabrakłoby dokładnie jednej ławki .Gdyby zaś na każdej ławce usiadło 5 kawek to jedna ławka zostałaby pusta.Oblicz ile było kawek a ile ławek .
Proszę o dokładną analize .
x-ławki
y-kawki

x=y/4+1
x=y/5-1
równamy strony
y/4+1=y/5-1 /*20
5y+20=4y-20
y=40
x=11
Zad.2. Król Jagiełło i jego żona Zofia w chwili ślubu mieli razem 88 lat .W 10 lat po ślubie wiek królowej stanowił 1/3wieku króla.Oblicz po ile lat mieli król i królowa w chwili ślubu
x-lata króla
y- lata królowej
x+y=88
x+10=3*(y+10)

x=88-y
88-y+10=3y+30
88+10-30=3y+y
68=4y
y=17
x=88-17
x=71
I tu to samo w zadaniu nr y= - 40 zad nr 2 zgadzam się całokowicie