Dokończ zdanie: Najbardziej lubię, gdy nauczyciel jest... . Takie zadanie otrzymało dwustu uczniów, każdy miał wpisać tylko jedną cechę. 24%uczniów odpowiedziało sprawiedliwy, 11%sympatyczny, 20% odpowiedziało niewymagający i tyle samo uczniów odpowiedziało wymagający. Przeciętnie co dwudziesty uczeń wpisał odpowiedź nieobecny, a 13 uczniów podało różne inne odpowiedzi. pozostali uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie. ilu uch było?

2

Odpowiedzi

2009-10-26T20:20:00+01:00
24 + 11 + 20 + 20 + 10 = 85

100% - 200
85% - x

x= 200*85/100= 170

170 + 13 = 183

200 - 183 = 17

Odp. w ankiecie nie brało udziału 17 uczniów
1 5 1
2009-10-26T20:21:08+01:00
24% * 200= 48
11% * 200=22
20% * 200=40
40
1/20 * 200= 10
13 różne
suma tych = 173
200-173=27 uczniów