1.Działka ma kształt kwadratu o boku 30 m .Wzdłuż boków działki przy ogrodzeniu wytoczono ścieżkę .Przy dwóch bokach działki ścieżka miała szaerokość 0,5m,a przy dwóch pozostałych 1,5 m .Oblicz jaką częścią działki zajmuje ścieżka .ROZWAŻ DWA PRZYPADKI.

2.Podstawa trójkąta jest równa 5,6 m,a wysokość sposzczona na tę podstawę 23 dm .Oblicz pole tego trójkąta.

3.Jedna przekątna rombu ma 24,6 cm ,a druga jest trzy razy krótsza .Oblicz pole tego rombu.

4.Wysokość rombu ma 14 dm ,a bok rombu jest o 10 cm dłuższy .Oblicz ,ile metrów kwadratowych ma pole rombu

5. boki równoległoboków mają 5cm i 12 cm ,a wysokość opuszczona na dłuższy bok jest równa 4 cm .
a)oblicz pole tego równoległoboku
b) oblicz drugą wysokość równoległoboku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T15:40:29+01:00
Zad.1
kwadratowa działka
a = 30 m
Pole działki = a × a
P = 30 m × 30 m = 900 m ² - działka
Pole ścieżki = (30m × 1,5 m) + (27 m × 0,5 m) × 2 = 117 m ²
Ścieżka ma 117 m ²
(wszystko wyjaśniłam ci na obrazku jest w załączniku)
wiec ścieżka to 117/900 działki

zad.2
trójkąt
podstawa (a) = 5,6 m
wysokość (h) = 23 dm = 2,3m
Pole trójkąta =( a × h )÷ 2
P = (5,6 m × 2,3 m ) ÷ 2 = 6,44 m ²
Pole trójkąta = 6,44 m ²

zad3.
1 przekątna (e) = 24,6 cm
2 przekątna (f) = 24,6 cm ÷ 3 = 8,2 cm
Ple rombu = (e × f) ÷ 2
P = (24,6 cm × 8,2 cm) ÷ 2 = 100, 86 cm ²
Pole rombu wynosi 100, 86 cm ²

zad.4
Wysokość (h) = 14 dm = 1,4 m
bok = 14 dm + 10 cm = 14dm + 1 dm = 15 dm = 1,5 m
Pole rombu = a × h
P = 1,4 m × 1,5 m = 2,1 m ²
Pole wynosi 2,1 m ²

zad.5
bok(a) 5cm bok (b) 12 cm
wysokość opuszczona na dłuższy bok = 4 cm

a) P = a × h
P = 12 cm × 4 cm = 48 cm ²
Pole tego równoległoboku wynosi 48 cm ²

b) P = 12 cm × 4 cm = 48 cm ²
P = 5 cm × ... = 48 cm ²
48 ÷ 5 = 9,6 cm
Czyli druga wysokość jest równa 9,6 cm


Liczę na naj :D

3 3 3