Michał najpierw biegł z prędkością 12 km/h przez 20 minut, a następnie szedł z prędkością 6 km/h przez 40 minut. Dystans pokonany przez Michała jest równy:
A. 6 km
B. 8 km
C. 9 km
D. 18 km

Zapisz rozwiązania

Dźwięk rozchodzi się z prędkością 330m/s. Hania stoi 110 m od skraju lasu. Krzyknęła i jej krzyk odbił się od ściany drzew i powrócił do niej w postaci echa. Hania usłyszała echo po upływie..?

Najszybsze strusie mogą przebiec 100 metrów przez 3 sekundy. Prędkość, jaką mogą rozwinąć, wynosi..?

2

Odpowiedzi

2010-03-18T15:00:15+01:00
Zad.1
12 km/h to znaczy, że 12 km w ciągu 60 min, a więc w ciągu 20 minut o 2/3 mniej.
2/3*12=8km
Odp. B

Zad.2
v=s/t |*t
v*t=s |:v
t=s/v

s=110/330=⅓ s - po takim czasie, echo dotrze do lasu
⅓*2=⅔ - czas w jakim echo powróci.

Odp. Hania usłyszy echo po ⅔ sekundy.

Zad.3
100m - 3 s
300m - 1s
v=300 m/s = 83⅓ km/h
Odp. Prędkość jaką mogą rozwinąć strusie wynosi 83⅓ km/h.
9 3 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T15:00:42+01:00
Zad 1
Bieg
20 min = 1/3h
S=v*t S2=12*1/3=4km

Chód
40 min = 2/3 h
S=v*t S1=6*2/3=4km

Sc=S1+S2
Sc=4+4=8 km

Zad 2
S-odległość lasu od Hani V=330 m/s
2S= 110 * 2= 220m (bo dźwięk musi wrócić)
t=S/V t=220/330 t=2/3 s


Zad 3

v=s/t v=100/3 v=33 ⅓m/s
14 4 14