Odpowiedzi

2010-03-18T14:58:04+01:00
Polska zawarła unię realną z Litwą ponieważ Jagiełło był księciem Polski i Litwy i oba te narody chciały być połączone chociaż by dlatego aby mogły książę mógł być władca jednego i drugiego narodu
6 3 6
2010-03-18T15:15:05+01:00
Polska zawarła unię realna z Litwą, ponieważ Zygmunt August nie miał męskiego potomka ani braci, co oznaczało realną groźbę rozpadu ówczesnego związku polsko - litewskiego, istniejącej tylko dzięki osobie władcy (unia personalna). Z tego powodu doszło do pełnej realizacji umowy krewskiej, czyli inkorporacji Wielkiego Księstwa Litewskiego do Polski. Za zawarciem unii realnej, czyli pełnej unifikacji Litwy i Korony był też ruch egzekucyjny, który w jednym z głównych postulatów dążył do zacieśnienia związków między różnymi terytoriami, znajdującymi się pod panowaniem Jagiellonów. Porozumienie polsko - litewskie nabrało szczególnego znaczenia w czasie ekspansji Moskwy. Litwa nie była w stanie samodzielnie odeprzeć najazdów i potrzebowała polskiego wsparcia. W wyniku tych zdarzeń doszło 1 lipca 1569r. do zawarcia unii na Sejmie w Lublinie.
9 4 9