1.Wymień najważniejsze wydarzenia w dziejach geograficznej Polski i oceń które z nich wywarło duży wpływ na obecny wygląd powierzchni naszego kraju.
2.Wyjaśnij jak powstały Karpaty i dlaczego nazywamy je fałdowymi.
3.Wyjaśnij jak rozumiesz pojęcie "góry zrębowe"

1

Odpowiedzi

2010-03-18T20:24:23+01:00
1.)
- górotwórczość
- zlodowacenia
Trzy zlodowacenia które dotarły do Polski odgrywają duży wpływ na wygląd naszego kraju ponieważ lodowiec przesuwający się z północy na południe a potem cofając się pozostawił za sobą pagórki morenowe, jeziora ( morenowe, rynnowe, oczka wytopiskowe), pola sandrowe (piaszczyste pola z przed czoła lodowca), pokłady lessu, głazy narzutowe, pradoliny (stare doliny którymi wody z topniejącego lodowca "uciekały" na zachód.

2.) Karpaty są to młode góry fałdowania Alpejskiego powstałe w trzeciorzędzie. Przed wypiętrzeniem osady zostały sfałdowane tak więc Karpaty są górami fałdowymi.

3.) Góry zrębowe - powstały na skutek natężeń w skorupie ziemskiej wywoływane zderzaniami płyt litosfery. W wyniku czego prowadzą do pęknięcia i przesunięcia mas skalnych wzdłuż lini spękania czyli uskoków . Występują w Sudetach.