1. Chłopiec o masie 50 kg biegnie z prędkością 4 m/s i wskakuje na stojący na gładkiej podłodze wózek na zakupy o masie 10 kg. Z jaką prędkości będzie się poruszał chłopiec z wózkiem?
2. Pocisk o masie 0,01 kg wyleciał z lufy karabinu z prędkością 600 m/s. Na skutek odrzutu karabin uzyskał prędkość 1,2 m/s. Ile wynosi masa karabinu?
Prosze nawet jeśli ktoś umie 1 zadanie. Daje naj :* Z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T15:45:58+01:00
Zad1
m₁= 50 kg
m₂= 10 kg
V₁ = 4m/s
Rozw.:

m₁× V₁ = (m₁ + m₂) × V
V = m₁ × V₁ /(m₁ + m₂)
V = 50 kg × 4 [m/s] / (50 kg + 10 kg) = 3,33 m/s

ZAd2
Dane:
m₁= 0,01kg
V₁ = 600 m/s
V₂ = 1,2 m/s
Rozw.:
m₁ / m₂ = V₂ / V₁
m₁× V₁ = m₂ × V₂
m₂ = m₁× V₁ /V₂ = 0,01 kg × 600 [m/s] / 1,2 [m/s] = 5 kg

1 5 1