Jeszcze przosze o pomoc w tym zadaniu:
1.a) Suma trzech liczb wynosi 378. Druga liczba jest dwa razy większa niż pierwsza, a trzecia trzy razy większa niż druga. Znajdź te liczby.
b) Suma trzech liczb wynosi 154. Druga liczba jest trzy razy mniejsza niż pierwsza, a trzecia liczba jest dwa razy większa niż pierwsza liczba powiększona o 7. Znajdź te liczby.

dziękuje bardzo:):):)!!

3

Odpowiedzi

2010-03-18T15:06:26+01:00
A)
x+2x+6x=378
9x = 378/:9
x= 42

te liczby to 42, 84, 252
b)
3x+x+6x+7= 154
3x+x+6x=147
10x=147
x= 14.7

te liczby to 44.1, 14.7, 95.2
2010-03-18T15:09:45+01:00
A)
x - I liczba
2x- II liczba
3*2x=6x - III liczba

x+2x+6x=378
9x=378/ :9
x=42

42- I liczba
2*42=84 - II liczba
6*42=252 - III liczba

b)
x- I liczba
1/3x - II liczba
2*(x+7)=2x+14 - III liczba

x+1/3x+2x+14=154
3 i 1/3x =154-14
10/3x= 140 /:10/3
x=140*0,3
x=42

42- I liczba
1/3*42=14 - II liczba
2*(42+7)=2*49=98 - III liczba
2010-03-18T15:10:05+01:00
1.)
x+y+z=378
y=2x
z=3y
x + 2x + 6x = 378
x=42 -pierwsza liczba
y=84 -druga liczba
z=252 -trzecia liczba
2.)
x+y+z=154
y=x/2
z=2(x+7)
x+x/2+2x+14=154
3,5x=140 |/ 3,5
x=40 -pierwsza liczba
y=20 -druga liczba
z=94 -trzecia liczba