1.Bajka to
2.Powieść to;
3.baśń to:
4.opowiadanie to:
5.legenda to:

Krótki pouczjący utwór, zwykle wierszowany, którego bohaterami są najczęściej zwierzęta: opowiedziana w nim historia służy do przekazywania jakiejś uniwersalnej nauki moralnej.


Opowieść odwołująca się do faktów i realiów określonego regionu i jego społeczności, związana z jakimiś historycznymi postaciami , zdarzeniami i miejscami, zawierająca elemanty fantastyczne.
Opowieść ściśle związana z ludowym sposobem widzenia świata: jej głównymi cechami są: niezwykłość , nadanie przyrodzie cech i zachowań ludzkich, wyrazisty podział na dobro i zło.


Niewielki utwór prozatorski, zazwyczaj jednowątkowy, o swobodnej budowie.


Obszerny, wielowątkowy utwór prozatorski; jego cechą charakterystyczną jedt bogactwo świata przedstawionego: zdarzeń, bohaterów, itp.Fikcyjna postać, której losy, działania,myśli itp. odgrywają jakąś rolę w utworz, np. wytyczją bieg jednego z wątków lub są ważne dla problematyki utworu.Osoba opowidająca o wydarzeniech.Dający się wyodrębnić ciąg zdarzeń skupionych wokół jednego lub kilku spośród bohaterów utworu.


Wszystko co zostało ukazane w utworze: fabuła, bohaterowie, zdarzenie, opisy, wątki itp.Ciąg zdarzeń w utworze literackim, powiązanych ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym, stanowiących rezultat celowego postępowania bohaterów.Całość zdarzeń przedstawionych w utworze; składa się ze wszystkich wątków: głównego, pobocznych i epizodycznych oraz wydarzeń nienależących do akcji utworu: wspomnień, retrospekcji.

Proszę pomóżcie mi !!!!!!! ponumerujcie co to jest!!

2

Odpowiedzi

2010-03-18T15:12:36+01:00
Bajka to Krótki pouczjący utwór, zwykle wierszowany, którego bohaterami są najczęściej zwierzęta: opowiedziana w nim historia służy do przekazywania jakiejś uniwersalnej nauki moralnej.

Powieść to Ciąg zdarzeń w utworze literackim, powiązanych ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym, stanowiących rezultat celowego postępowania bohaterów.

baśń to Obszerny, wielowątkowy utwór prozatorski; jego cechą charakterystyczną jedt bogactwo świata przedstawionego: zdarzeń, bohaterów, itp.

opowiadanie to Obszerny, wielowątkowy utwór prozatorski; jego cechą charakterystyczną jedt bogactwo świata przedstawionego: zdarzeń, bohaterów, itp.

legenda to Opowieść ściśle związana z ludowym sposobem widzenia świata: jej głównymi cechami są: niezwykłość , nadanie przyrodzie cech i zachowań ludzkich, wyrazisty podział na dobro i zło
3 3 3
2010-03-18T15:17:34+01:00
1.
Krótki pouczjący utwór, zwykle wierszowany, którego bohaterami są najczęściej zwierzęta: opowiedziana w nim historia służy do przekazywania jakiejś uniwersalnej nauki moralnej.
Niewielki utwór prozatorski, zazwyczaj jednowątkowy, o swobodnej budowie.
Ciąg zdarzeń w utworze literackim, powiązanych ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym, stanowiących rezultat celowego postępowania bohaterów.
2.
Obszerny, wielowątkowy utwór prozatorski; jego cechą charakterystyczną jedt bogactwo świata przedstawionego: zdarzeń, bohaterów, itp.

3.
Opowieść ściśle związana z ludowym sposobem widzenia świata: jej głównymi cechami są: niezwykłość , nadanie przyrodzie cech i zachowań ludzkich, wyrazisty podział na dobro i zło.
4.
Fikcyjna postać, której losy, działania,myśli itp. odgrywają jakąś rolę w utworz, np. wytyczją bieg jednego z wątków lub są ważne dla problematyki utworu.
Osoba opowidająca o wydarzeniech.
Wszystko co zostało ukazane w utworze: fabuła, bohaterowie, zdarzenie, opisy, wątki itp.
Całość zdarzeń przedstawionych w utworze; składa się ze wszystkich wątków: głównego, pobocznych i epizodycznych oraz wydarzeń nienależących do akcji utworu: wspomnień, retrospekcji.
5.
Opowieść odwołująca się do faktów i realiów określonego regionu
i jego społeczności, związana z jakimiś historycznymi postaciami , zdarzeniami i miejscami, zawierająca elemanty fantastyczne.
Dający się wyodrębnić ciąg zdarzeń skupionych wokół jednego lub kilku spośród bohaterów utworu.
2 4 2