Odpowiedzi

2010-03-18T15:14:12+01:00
W Królestwie Bożym można tylko Stwórcy słuchać, Jego Bożych praw, a w Królestwie Bożym jest to uświęcony nakaz. Różne drogi prowadzą do Nieba, dziś dla ludzkich duchów droga jedna jest, uświęcony nakaz Woli Bożej. Wolna wola ludzkim duchom na ziemi została zabrana, sami jej pozbawili się. Przestaliście ludzie swego wnętrza słuchać, a żyjąc bez oparcia ze swojego wnętrza ciemnymi staliście się. Dlatego wasza ciemna wola Siłą ograniczona jest, aby w uświęconym Królestwie Bożym na ziemi nic ciemnego nie mogło się rozwijać w jakikolwiek sposób. A ponieważ nie przyjmujecie entuzjastycznie darowanej wam łaski, to Siłą zostaniecie zagnani na właściwe miejsce, a nie słuchając zagubicie się już na zawsze!
2 3 2
2010-03-18T15:23:41+01:00
Przykazanie Miłości, Boga i Bliźniego ;] Daj Naj :P
5 4 5
2010-03-18T15:41:45+01:00
Najważniejsze jest przykazanie miłości Boga.

"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego."
(BT; Mt 22:36-39)
1 1 1