Odpowiedzi

2009-10-26T20:22:52+01:00
IP (internet protocol ) jest to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI
1 5 1
2009-10-26T20:25:02+01:00
IP (Internet Protocol address) unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych. Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach
lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci czterech oktetów w postaci
dziesiętnej oddzielonych od siebie kropkami.
1 4 1
2009-10-26T21:57:39+01:00
To jest taka liczba, która jest nadawana sieci komputerowej opartej na protokole IP.
1 2 1